ENG / FIN

Mitä etsit? – Mitä on Wayfinding?

BCN Dynamic Wayfinding on keskitetty kauppapaikkojen ja julkisten tilojen info- ja opastusjärjestelmä, joka soveltuu muun muassa ostoskeskuksiin, messuhalleihin, julkisiin tiloihin, kampuksille ja laivoille. BCN wayfinding -palvelu opastaa asiakkaat etsimiensä tuotteiden ja palveluiden luokse. Järjestelmä näyttää sijaintisi kartalla, voit hakea tietoa eri tuotteista, kaupoista ja niiden tarjonnasta ympärilläsi. Kun sopiva tuote tai palvelu löytyy, järjestelmä ohjaa sinut lyhintä reittiä sen äärelle.

Kauppakeskus Kaari: Wayfinding -järjestelmän avulla voidaan viestiä monenlaista tietoa kauppakeskuksesta, esimerkiksi: liikkeiden perustiedot, sijainnit kartalla, aukioloajat, WC:t, pankkiautomaatit, kierrätyspisteet, infopisteet, hissit, rullaportaat, parkkipaikat, tapahtumat sekä julkisen liikenteen pysäkit ja -aikataulut.

Yleistä BCN Dynamic Wayfindingista

BCN Dynamic Wayfinding -järjestelmä on kauppapaikan keskitetty informaatio- ja opastusjärjestelmä, jolla asiakkaille voidaan esittää kootusti kaikki haluttu informaatio kauppapaikan tuotteista, tarjonnasta, myyntipisteistä, julkisista tiloista, palveluista ja vaikkapa joukkoliikenteen aikatauluista. Järjestelmä on täysin räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin, eli asiakas voi itse päättää järjestelmän ulkonäön, ominaisuudet ja tuote- ja palvelukategoriat. Palvelun keskiössä on kolmiulotteiset pohjakartat, joita voi selailla, zoomailla ja pyöritellä vapaasti kosketusnäytöllä ja hakea kartalta tietoa eri kerrosten tiloista, niiden tarjonnasta ja erilaisten palveluiden sijainneista kauppapaikassa. Wayfinding ohjaa asiakkaan suorinta tietä ostotapahtuman äärelle.

  • Järjestelmän ulkonäkö ja sisältö ovat asiakkaan itse määriteltävissä.
  • Palvelu voidaan asentaa sisä- ja ulkonäyttöihin sekä mobiileihin päätelaitteisiin.
  • Wayfinding -kartat voidaan integroida myös asiakkaan web- ja mobiiliwebsivuihin, sekä appseihin.
  • Järjestelmä toimii yhdessä BCN Digital Signage -järjestelmän kanssa esittäen info- ja mainossisältöä silloin, kun Wayfinding-järjestelmää ei käytetä. Kun ruutuun kosketaan tai asiakkaaan lähestyminen havaitaan läsnäolosensorilla, siirtyy järjestelmä automaattisesti Wayfinding -tilaan.
  • Wayfinding-järjestelmä pohjautuu dynaamiseen reitinlaskentamoottoriin, 3D -pohjakarttoihin ja HTML5 -tekniikkaan.
  • Järjestelmään voidaan räätälöidä juuri sellaisia osioita ja palveluja kun asiakas itse haluaa.
  • Järjestelmään voidaan hakea tietoja ulkoisista lähteistä kuten pysäkkiaikataulut, tapahtumat, sosiaalisen median syötteet, uutiset jne.

BCN Dynamic Wayfinding -ominaisuuksia

BCN Dynamic Wayfinding -järjestelmä on uusinta tekniikkaa ja innovaatioita hyödyntävä, reaaliaikaisesti muokattava karttaopastusjärjestelmä, joka on helposti räätälöitävissä ja integroitavissa erilaisiin tarpeisiin.
Dynaaminen reititys
Dynaaminen reititys laskee reitin aina juuri kunakin hetkenä käytössä olevien reittipisteiden avulla. Esimerkiksi huollossa oleva hissi voidaan helposti poistaa reitityksen piiristä huollon ajaksi. Tällöin palvelu hakee uuden lyhimmän reitin päätepisteeseen. Reititys toimii kuten autonavigaattori, hakien aina kulloinkin parhaan reitin kohteeseen.
Multitouch-eleet
Järjestelmä tukee matkapuhelimista ja tablet-tietokoneista tuttuja multitouch-ohjauseleitä, joita ovat muun muassa zoom, swipe ja pan. Multitouch -ohjauseleet helpottavat ja nopeuttavat wayfinding -järjestelmän käyttöä normaalien navigointinappuloiden rinnalla.
Helppo muokkaus ja kieliversiot
BCN Wayfinding -palvelun ulkoasu ja sen sisältämät tiedot ovat milloin tahansa täysin asiakkaan muokattavissa ja räätälöitävissä. Web-selainpohjaisen BCN-hallintasivuston kautta voidaan aina haluttaessa muokata myös kartta-, tila-, liike-, reitti-, kategoria- ja hakusanoja sekä kaikkia eri kieliversioita.
integrointi intraan, webiin ja mobiiliin
BCN Wayfinding -palvelu on integroitavissa asiakkaan intranetiin ja muihin ulkoisiin lähteisiin, joista Wayfinding-palvelun tiedot päivitetään automaattisesti. Wayfinding-palvelu toimii uusissa web- ja mobiiliselaimissa, joten palvelu on myös nostettavissa osaksi asiakkaan web- ja mobiiliweb-sivustoa sekä appseja.
3D-kartat ja animoidut 3D-objektit
Kartat piirretään kolmiulotteisina pohjakarttoina, joihin voidaan myös sijoittaa animoituja 3D-objekteja ja suurimpia ns. ankkuriliikkeitä, jotka ovat jatkuvasti näkyvissä kartalla. Kartta käännetään aina automaattisesti tilassa sijaitsevan infototeemin mukaiseen orientaatioon. Näin kartta on näkyvillä ruudulla samansuuntaisesti kuin tilat sijaitsevat asiakkaan ympärillä. Ankkuriliikkeet ja automaattinen orientaatio auttavat asiakasta hahmottamaan paremmin sijaintinsa tilassa ja saamaan paremman kokonaiskuvan ympäristöstä.