Craneworks Helpdesk
+358 20 7353 680

Hur kan vi hjälpa dig?

Vår helpdesk är öppen på vardagar från 9.00 till 17.00

Craneworks Helpdesk hjälper dig med alla frågor om vår utrustning och BCN-problem på finska arbetsdagar från 9.00 till 5.00 vintertid UTC +2, sommartid UTC +3.

Du kan nå oss på:

Our helpdesk is
open on weekdays from 9am to 5pm

Craneworks' Helpdesk will serve you in all issues of our equipment and BCN problems on weekdays in Finnish working days from 9AM to 5AM winter time UTC +2, summer time UTC +3.

You can reach us:

Leverans av material

Material för innehållsproduktion kan levereras till oss på följande sätt:

FTP-överföring

Ring för mer information
+358 20 7353 680

eller via e-mail: material(at)craneworks.fi

Masslagring 

På CD, Data DVD eller masslagring:
Craneworks Oy Ltd
Spektri Business Park - DUO
Metsänneidonkuja 6, andra våningen
02130 Espoo

Material delivery

Materials for content production can be delivered to us in the following ways:

FTP transfer

For details, please call +358 20 7353 680

or by e-mail: material(at)craneworks.fi

Mass storage 

On CD, Data DVD or mass storage: Craneworks Ltd Ltd, Spektri Business Park - DUO, Metsänneidonkuja 6, second floor. 02130 Espoo