Digital Signage -ratkaisun nykytila ja future-proof -arviointi

Tiedätkö mikä on Digital Signage -järjestelmäsi tila?

Craneworks tarjoaa Digital signage auditointia, jossa käydään läpi Digital Signage -ratkaisu tai konsepti peilaten sen tavoitteisiin, sekä Future Proof -arviointia nykyjärjestelmän kestävyydestä tulevaisuuden vaatimuksissa.