Digital Signage

Kohdennettua myyntiä, markkinointia ja viestintää

Craneworks on Suomen suurin ja kokenein digital signage -toimija. Ota meihin yhteyttä, kun haluat viedä liiketoimintasi näyttävämmälle tasolle. Korkealaatuisilla, kotimaisilla Digital Signage -ratkaisuillamme kasvatat brändisi arvoa ja viestit tehokkaasti juuri siellä, missä kohdeyleisösi on.

Craneworks on Samsungin Platinium Partner

Samsungin Digital Signage näytöt ja LED-näytöt ovat tunnettuja luotettavuudestaan, erinomaisesta teknisestä ja visuaalisesta suorituskyvystään, unohtamatta näyttöjen alati tärkeämmäksi nousevaa ehdotonta tietoturvaa ja etähallintaa. Samsungin näyttövalikoimasta löydät sopivan tuotteen kaikkiin viestintätarpeisiin. Samsung erottuu kilpailijoistaan myös asiakastuen ja yhteistyön sujuvuuden vuoksi. Tämän vuoksi Craneworksin on helppoa olla Samsungin luotettu kumppani digitaalisissa näyttöratkaisuissa.
Samsung

Digital Signage ratkaisuja eri toimialoille

Kun tekniikka, sisältö ja mainosviesti toimivat yhteistyössä, Digital Signage on ylivoimaisin väline vahvaan vaikuttamiseen. Olipa kyseessä sitten kauppakeskuksen suuri LED-seinä tai hienostuneesti suunniteltu infototeemi toimistotilassa, digital signage -näytöt voivat muuttaa perinteisen mainonnan dynamiikkaa ja luoda uudenlaisia vuorovaikutuksen muotoja brändin ja kuluttajan välille.
Kun digital signage -näytöt yhdistetään älykkääseen sisällönhallintajärjestelmään, ne tarjoavat ennennäkemättömän joustavuuden mainoskampanjoiden hallinnassa ja toteutuksessa. Mainosnäytöt voivat esimerkiksi mukautua reaaliajassa ympäristön muutoksiin tai kohderyhmän käyttäytymiseen, tarjoten näin äärimmäisen kohdennettua ja ajankohtaista sisältöä. Infonäytöt puolestaan tarjoavat korvaamattoman alustan informaation jakamiseen, olipa kyseessä sitten ajankohtaiset uutiset, erikoistarjoukset tai vaikkapa opasteet julkisissa tiloissa. Niiden kyky tarjota välitöntä, ajantasaista tietoa tekee niistä olennaisen osan nykyaikaista informaatioyhteiskuntaa, parantaen sekä asiakaskokemusta että tilojen toiminnallisuutta.
Näkyvyys
Liikkuva kuva yhdistettynä ääneen luo huomioarvoa, joka on ylivertainen varrattuna staattiseen mediaan. Moniulotteisilla ajastusominaisuuksilla voidaan mainonta kohdistaa juuri haluttuun kohderyhmään, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tällä on voimakas myyntiä edistävä vaikutus, ohjaten asiakkaan ostokäyttäytymistä ostotilanteessa.
Mitattavuus
Viestin vastaanottajan profiili voidaan tunnistaa anonyymisti ja verrata mainonnan tehoa suhteessa ikään, sukupuoleen tai muihin piirteisiin. Yhdistämällä analytiikkadata kassadataan, voidaan mainonnan tehoa myyntiin ja ostokäyttäytymiseen seurata ja tehostaa reaaliajassa.
Tuloksellisuus
Digital Signagen avulla voidaan vähentää viestinnästä aiheutuvia kustannuksia merkittävästi. Toisaalta Digital Signagen hyödyntämisellä voidaan todistetusti kasvattaa myyntiä jopa useilla sadoilla prosenteilla. Tuloksena on paras mahdollinen hyöty ja tuotto, sekä investoinnille mahdollisimman lyhyt takaisinmaksuaika.
Reagointiaika
Aineisto saadaan ruudulle välittömästi ilman paino-, kuljetus- ja materiaalikuluja tai viiveitä. Kampanjat nousevat samanaikaisesti ylös kaikissa toimipisteissä ajastetusti, eivätkä jää julisterullina pyörimään takahuoneeseen. Tietoja ja tarjouksia voidaan päivittää reaaliajassa jatkuvasti muuttuvan tilanteen mukaan.
Skaalattavuus
Digital Signage -verkosto on rajattomasti laajennettavissa eri tyyppisillä näyttöratkaisuilla. Mainonnan ja viestinnän kattavuus ja teho kasvaa samaa tahtia verkostosi mukana.
Craneworksin suunnittelemat, toteuttamat ja operoimat Digital Signage -toteutukset toimivat merkittävimmissä julkisissa ja kaupallisissa tiloissa kautta Suomen, aina yhden näytön ratkaisuista kauppaketjujen laajuisiin satojen näyttöjen, videoseinien, infototeemien ja LED-seinien kokonaisuuksiin.

Suomen suurin Digital Signage -toteutus

S-Ryhmä valitsi Craneworksin valtakunnalliseksi partnerikseen toteuttamaan Suomen laajinta myymäläverkoston mainonnan digitalisointia. Craneworks huolehti teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena. Hankkeessa toteutettiin integraatio Craneworksin BCN-sisällönhallintajärjestelmän ja SOK:n DAM-materiaalinhallintajärjestelmän välillä.
Lisää referenssejä

Digital Signage Audio

Craneworksin Digital Signage Audio -järjestelmät sisältävät työkalut kaikkiin ääniviestinnän tarpeisiin. BCN Digital Signage Audio -ohjelmistolla onnistuu myös moderni mediamyynti ja kaupan markkinointi mainonnan kohdentamisen työkaluilla. Saat irti parhaan tehon omasta äänimainonnastasi, sekä parhaan hinnan ulos myydystä media-ajastasi.
Lue lisää:  Digital Signage Audio

Digital Signage ratkaisuja eri toimialoille

Jokaisen asiakkaan tarpeet ja tavoitteet digitaalisille ratkaisuille ovat uniikkeja ja Digital Signagen hienous onkin sen joustavuus. Craneworksin Digital Signage -ratkaisuilla voidaan luoda yksilölliset ja asiakkaan näköiset toteutukset. Projektin aluksi kartoitamme aina asiakkaan tarpeet ja sovitamme järjestelmän ja toimintamallin tukemaan asetettuja tavotteita.
Ostos- ja viihdekeskukset
Asiakkaiden kulkureittien varrelle sijoitetut suuret näytöt ohjaavat asiakasvirtoja ja mainostavat liikkeiden palveluja. Näytöillä voidaan viestiä muun muassa liikkeiden tarjonnasta, ajankohtaisista tarjouksista, tapahtumista, aikatauluista ja sijainneista. Näytöt voivat toimia myös mainosnäytön ja infopisteen yhdistelmänä, jolloin asiakas voi ruutua koskettamalla löytää sijaintinsa ostoskeskuksessa, etsiä haluamiansa palveluita tai tuotteita ja löytää niiden luokse reittiopastuksen eli Wayfindingin avulla. Muista tutustua myös infonäytöllisiin käsidesiautomaatteihin.
Kaupat ja kauppapaikat
DS-näyttöjä voidaan sijoittaa kauppoihin eri tuoteryhmien yhteyteen. Dynaamisesti päivitettävillä sisällöillä voidaan ohjata asiakkaita erikoistarjousten luokse. Hintoja, tuotetietoja, tarjouksia ja mainoksia voidaan hienosäätää menekin mukaan ja näin säädellä asiakkaan ostokäyttäytymistä tehokkaasti. Jos mainospinta integroidaan kassadatan kanssa, voidaan taktisen mainonnan vaikutusta tuoteen menekkiin seurata reaaliajassa. 
Julkinen liikenne
Joka päivä suuret määrät ihmisiä matkustaa junissa, laivoissa, busseissa,
raitiovaunuissa, takseissa ja metroissa, jolloin Digital Signage on toimii tehokkaana massamediana. Tehokas tapa kiinnittää matkustajien huomio on liikkuvaa kuvaa ja värejä monipuolisesti hyödyntävä mainos viihteellisen ja informatiivisen sisällön yhteydessä. 
Ulkotilat ja näyteikkunat
Näyteikkunoihin ja liikkeiden läheisyyteen sijoitellut näytöt kiinnittävät asiakkaiden huomion ja ohjaavat heidät sisälle liikkeeseen. Ikkunäytöt toimivat digitaalisina näyteikkunoina, jotka viestivät liikkeen brändistä ja valikoimasta dynaamisesti. Suuret digitaaliset näyttöpinnat moninkertaistavat sisällön huomioarvoa.
Dynaamiset julisteet
Digital Signage on staattisiin julisteisiin verrattuna huomattavan monipuolista, näyttävää ja kustannustehokasta. Suurten printtien painatus vie aikaa ja ne ovat kalliita ja mainosajaltaan rajoitettuja. Digitaalisille pinnoille kampanjat ja mainokset päivittyvät reaaliaikaisesti. Digital Signage on myös ympäristöystävällisempi tapa mainostaa.
Kampukset ja sairaalat
Digitaaliset näytöt soveltuvat erinomaisesti isoihin sairaalakomplekseihin ja opetusympäristöön. Useiden rakennusten muodostamilla isoilla alueilla on vahvaa tarvetta opastaa oppilaita, asiakkaita ja vieraita useilla eri kielillä ja informoida eri tapahtumista ja muutoksista aikatauluissa, kioskien ja ravintoloiden tarjonnasta ja tiedottaa erillaisista ajankohtaisista asioista. Digital Signage ja Wayfinding ovat ketteriä reaaliaikaisesti päivittyviä täsmävälineitä näihin tarpeisiin ja tekevät asioinnista miellyttävämpää ja nopeampaa.
Kaupunkikuva
Kaupunkikuvaa voidaan rikastuttaa älykkäillä digitaalisilla palveluilla ja navigointia helpottaa digitaalisilla opasteilla. Digital Signage soveltuu myös ohikulkijoiden viihdyttämiseen ja sen avulla voidaan luoda uudenlaista kaupunkitunnelmaa ja -tilaa. Näytöt soveltuvat lisäksi mediataiteen tai interaktiivisten pelien alustaksi. Digital Signage laitteet integroituvat tarvittaessa myös kadunkalusteisiin. Ne voivat sisältää esimerkiksi Wlan-tukiasemia, defibralaattoreita tai vaikka sähköauton latausasemia.
Teollisuus ja tuotanto
Digital Signage -ratkaisut toimivat hyvin myös teollisuudessa. Tärkeät tuotantoon liittyvät viestit saadaan sen avulla esille oikeissa paikoissa ajantasaisesti. Myös turvallisuuteen, koulutukseen ja erikoistilanteisiin liittyvän informaation tavoittavuus paranee. Infokanavan kautta henkilöstölle tai asiakasryhmille voidaan viestiä samanaikaisesti ajankohtaisista asioista. Näytöillä voi esittää esimerkiksi tuotantolukuja henkilöstölle työtehon kannustimena ja sen voi ottaa osaksi bonusjärjestelmää. DS toimii näin tuloksen kasvattamisen välineenä.
Julkiset tilat, kulttuurilaitokset
Digital Signage toimii julkisissa tiloissa tehokkaana viestijänä ja opastajana. Strategisiin paikkoihin sijoitetut näytöt viestivät erilaisille asiakasryhmille kohdennetusti. Vastaanottotiloissa näytöillä voidaan tervehtiä ja ohjata oikeaan suuntaan, odotustiloissa puolestaan viihdyttää, informoida, opastaa tai kerätä asiakaspalautetta. Kun tekniikka, sisältö ja mainosviesti toimivat yhteistyössä on Digital Signage lyömätön mainos- ja viestintäväline.
Lentokentät ja liikenneasemat
Digital Signage toimii tehokkaimmin siellä missä liikkuu paljon ihmisiä. Lentokentillä ja liikenneasemilla matkustajien huomio on helppo kiinnittää suurilla näytöillä ja näyttävillä mainoksilla. Odottavan aika on pitkä, joten liikennetietojen, aikataulujen, opasteiden tai niiden muutosten ja viihteen tarjoaminen odotustilojen läheisyydessä lisää asiakkaiden viihtyvyyttä.