Dynamic Wayfinding

Digitaalinen opastusjärjestelmä julkisiin ja kaupallisiin tiloihin

Suorin reitti tuotteiden ja palveluiden äärelle

Enemmän aikaa ostoksille

Interaktiivinen 3D-kartta dynaamisella reitityksellä

Kehittyneet hakutoiminnot, mobiililaitteista tutut eleet

Analytiikan avulla lisää ymmärrystä kuluttajakäyttäytymisestä

BCN Dynamic Wayfinding

Suorin reitti ostosten ja palveluiden äärelle - enemmän aikaa ostoksille

BCN Dynamic Wayfinding

Enemmän aikaa ostoksille: Craneworksin dynaaminen karttaopastusjärjestelmä – BCN Dynamic Wayfinding – on keskitetty kauppapaikkojen ja julkisten tilojen tieto- ja opastusjärjestelmä. Sen ydin on interaktiivinen, kolmiulotteinen tilakartta, joka opastaa asiakkaat näyttävästi suorinta reittiä etsimiensä tuotteiden ja palveluiden äärelle.

BCN Dynamic Wayfinding soveltuu mm. ostoskeskuksiin, messuhalleihin, julkisiin tiloihin, kampuksille ja laivoille. BCN Dynamic Wayfinding -Järjestelmä näyttää sijaintisi kartalla, voit hakea tietoa eri tuotteista, kaupoista ja niiden tarjonnasta ja etsiä järkevimmän reitin niiden äärelle.

BCN Dynamic Wayfinding lyhyesti

Ominaisuudet

Kolmiulotteiset kartat

Kartat piirretään aidosti kolmiulotteisina pohjakarttoina, joihin voidaan myös sijoittaa animoituja 3D-objekteja ja suurimpia ns. "ankkuriliikkeitä", jotka ovat jatkuvasti näkyvissä kartalla. Opastuksen piiriin kuuluva alue esitetään aitona 3D -karttana, jota voi liikutella, pyöritellä ja zoomailla, kuten mobiililaitteissa.

Reaaliaikainen, dynaaminen reititys

Älykäs Dynaaminen reititys piirtää automaattisesti reittiohjeet asiakkaan haluamaan paikkaan. Älykäs reititysalgoritmi laskee lyhimmän ja nopeimman reitin, ottaen huomioon mahdolliset esteet, hetkellisesti suljetut reitit, tai jopa reittien ruuhkaisuuden.

Web ja mobiiliweb Wayfinding

Html5 -pohjaiset kartat ja hakemistot on hyödynnettävissä myös asiakkaan verkkopalveluissa ja mobiililaitteissa. Ne voidaan liittää osaksi esimerkiksi asiakkaan omia kotisivuja, mobiilisivuja tai mobiili-appeja. Myös web-kartat päivittyvät automaattisesti kun tietoja muokataan BCN hallintakäyttöliittymässä.

Digital Signage integraatio

Kun wayfindingia ei käytetä, siirtyy järjestelmä BCN Digital Signage järjestelmän info- ja mainos-sisältöön. Asiakkaan lähestyminen havaitaan läsnäolosensorilla ja järjestelmä siirtyy automaattisesti opastavaan Wayfinding-tilaan asiakkaan lähestyessä näyttöä.

ja paljon muuta...

Kohdetiedot

Kartan kohteista - liikkeistä, ravintoloista, palveluista - tarjotaan käyttäjälle avautuvassa ikkunassa perustiedot, kuten kuvaus, myytävät tuotemerkit, aukioloajat ja yhteystiedot. Kohdeikkuna voi myös sisältää liikemerkkejä, kuvia tai videoita.

Hakemistot, haku

Kohteiden hakemisto on tärkeä osa järjestelmää. Hakemistosta käyttäjä voi etsiä kohteen tiedot ja reitin kohteeseen nimen, tyypin tai kerroksen perusteella – tai käyttäen tekstihakua.

Multitouch -eleet

Järjestelmä tukee matkapuhelimista ja tablet-tietokoneista tuttuja multitouch-ohjauseleitä, joita ovat muun muassa zoom, swipe ja pan. Multitouch -ohjauseleet helpottavat ja nopeuttavat wayfinding -järjestelmän käyttöä tavallisiin navigointinappuloihin 
verrattuna.

Esteettömyys

Järjestelmä analysoi ja laskee automaattisesti reitityksen esteettömyyttä kaipaaville käyttäjille. Myös käyttöliittymä on laskettavissa näytöllä alemmas lapsia ja pyörätuolin käyttäjiä varten.

Reittien rajaus

Tiloissa kulkua voidaan myös rajata tilapäisesti tai toistuvasti aikataulun perusteella. Reititys osaa automaattisesti ohjata käyttäjän käytössä olevia reittejä pitkin. Ominaisuus on hyödyllinen, jos esimerkiksi kohteen eri alueilla on toisistaan poikkeavat aukioloajat, tai jos esimerkiksi hissi on tilapäisesti poissa käytöstä.

Karttaeditori

Muutosten tekeminen karttoihin on vaivatonta helppokäyttöistä karttaeditoria käyttäen. Pienet muutokset kiinteistöissä tai muissa kohteen tiloissa eivät vaadi suuria, aikaavieviä tai kalliita muutoksia järjestelmään. Reittiopastus mukautuu automaattisesti muuttuneiden tilojen vaatimuksiin.

Analytiikka

Järjestelmän analytiikasta, käyttäjätiedoista saadaan kullan arvoista tietoa kuluttajien käyttäytymisestä kohteessa, mm. eniten käytetyt hakusanat ja useimmin haetut reitit. Tieto on hyödyllistä myös tilojen kehittämisen tai infototeemien sijoittelun kannalta.

Sisätilapaikannus

Asiakkaan omissa päätelaitteissa käytettävillä mobiiliweb-kartoilla voidaan paikantaa asiakkaan päätelaitteen sjainti ja esittää reittejä asiakkaan sijainnista haluttuihin kohteisiin, mikäli tilan wlan tukiasemat tukevat sisätilapaikannusominaisuutta. Asiakkaalle voidaan näyttää myös lähikauppojen tarjouksia ohi kuljettaessa.

Muokattavuus ja kieliversiot

Palvelun ulkoasu ja sen sisältämät tiedot ovat milloin tahansa täysin asiakkaan itsensä muokattavissa. Selainpohjaisen BCN-hallintasivuston kautta voidaan aina haluttaessa muokata myös kartta-, tila-, liike-, reitti-, kategoria- ja hakusanoja sekä kaikkia eri kieliversioita.

3D Objektit

Kartat piirretään aitoina kolmiulotteisina pohjakarttoina, joihin voidaan myös sijoittaa animoituja 3D-objekteja, esim. maamerkkejä ja suurimpia ankkuriliikkeitä, jotka ovat jatkuvasti näkyvissä kartalla. 3D -objektit voivat olla myös animoituja. Esimerkiksi Hissit voivat kulkea eri kerrosten välillä kartassa.

Orientaatio

Kartta käännetään aina automaattisesti tilassa sijaitsevan infototeemin mukaiseen orientaatioon. Näin kartta ja reitti on näkyvillä ruudulla samansuuntaisesti kuin tilat sijaitsevat asiakkaan ympärillä. Automaattinen orientaatio auttaa asiakasta hahmottamaan paremmin sijaintinsa tilassa ja saamaan paremman kokonaiskuvan ympäristöstä ja lähtemään oikeaan suuntaan.

API ja web integrointi

BCN Wayfinding -palvelu on julkaisemamme rajapinnan kautta integroitavissa asiakkaan intranetiin ja muihin ulkoisiin lähteisiin, joista Wayfinding-palvelun tiedot päivitetään automaattisesti järjestelmään. Wayfinding-palvelu toimii uusissa web- ja mobiiliselaimissa, joten palvelu on myös nostettavissa osaksi asiakkaan web- ja mobiiliweb-sivustoa sekä appseja.

Wayfindingin päätelaitteet

 • Sisänäytöt
 • Ulkonäytöt
 • Infokioskit
 • Älypuhelimet
 • Tabletit
 • Websivut
 • Mobiili-websivut
 • Appsit

Wayfindingin käyttökohteet

 • Ostoskeskukset
 • Hyper- ja supermarketit
 • Kaupunki-informaatio
 • Näyttelyt
 • Kirjastot
 • Nähtävyydet
 • Teemapuistot
 • Laivat
 • Öljynporauslautat
 • Konserttipaikat
 • Festivaalit
 • Tapahtumat
 • Urheiluhallit
 • Urheilukisat
 • Messut
 • Jne.

Reitityksen ja opastuksen hyötyjä

Kuinka monta kerta sinulla on jäänyt kaupassa joku tuote ostamatta, koska et löytänyt sitä ja kyllästyit etsimään, kun neuvovaa asiakaspalvelijaa ei näkynyt missään?

Opastava reititys ratkaisee tämän ongelman ja palvelee väsymättä vuorokauden ympäri kauppapaikan infokioskeissa, -nettisivuilla, -mobiilissa ja appeissa.

Enemmän aikaa ostoksille

Asiakkailla on nykyään useinmiten kiire. Kun karttaopastusjärjestelmä kertoo nopeasti ja selkeästi mistä asiakkaan haluama tuote tai palvelu löytyy, jää asiakkaalle aikaa enemmän itse ostoksiin, palveluihin ja elämyksiin.

Mainonnan kohdentaminen

Kun Wayfinding järjestelmään tägätään kauppojen tarjoamat tuotteet, voi asiakas hakea myös suoraan tuotteita hakusanoilla ja järjestelmä listaa silloin kaikki ne kaupat, jotka tarjoavat haettua tuotetta. Lisäksi voimme myös esittää kaikki ne eri tuotetarjoukset jotka ovat voimassa kyseiseelle tuotteelle.

Asiakastyytyväisyys

Nykypäivänä asiakkaan odotusarvo on moderni, responsiivinen infojärjestelmä, joka antaa tarkkaa ja välitöntä palautetta. Infojärjestelmä ei voi miettiä sekunteja ennekuin se opastaa, vaan kaiken on toimittava heti, tässä ja nyt. Asiakastyytyväisyys on pienestä kiinni.

Toimii web- ja mobiiliselaimessa

Kun wayfinding -kartat nostetaan myös asiakkaan omin päätelaitteisiin saataville, voi asiakas liikkua tilassa ja etsiä haluamiaan tuotteita ja palveluja vapaasti tai jopa suunnitella tulevaa ostoreissua kotisohvalta käsin etukäteen. Tämä nopeuttaa ostokokemusta ja lisää asiakastyytyväisyyttä.

Esimerkkejä Wayfinding asiakastoteutuksistamme

Kampin kauppakeskus BCN 2.0 Helsinki

Kampin kauppakeskus sai ensimmäisenä maailmassa käyttöönsä 2.0 version Craneworksin BCN Dynamic Wayfindingista.
Yhdessä asiakkaan ja heidän palvelumuotoilukumppanin kanssa suunniteltu käyttöliittymä on raikas, ja tarjoaa aiempaa paremman käyttökokemuksen. Toimiva opastus on erittäin merkityksellinen Kampin kauppakeskuksessa, jossa hahmottamista hankaloittaa useat eri tasot, kerrokset ja jopa erilliset rakennukset, jotka keskukseen yhdistyvät.

Itis Wayfinding Helsinki

Itiksen BCN Wayfinding 1.0 versio toteutettiin vuonna 2014 Itiksen silloin uudistetun web -ilmeen mukaisesti. Vuonna 2018 Itiksen Wayfinding uudistettiin uuteen 2.0 ilmeeseen ja toiminnallisuuksiin. Samalla Web ja mobiiliweb-karttoja kehitettiin eteenpäin helppokäyttöisemmiksi.

Tallink Silja — Risteilyalusten opastusjärjestelmät 2.0

Craneworksin toteuttama BCN Dynamic Wayfinding -järjestelmä on toiminnassa Tallink Siljan suurimmilla laivoilla: Silja Symphony ja Serenade. Järjestelmä asennettiin vuonna 2014.
Laivojen kaikkien 12 kerroksen tilat ovat selattavissa, pyöriteltävissä ja zoomattavissa kolmiuloitteisina karttoina. Wayfinding-palvelu opastaa asiakkaita interaktiivisesti niin palvelujen äärelle, kuin hytteihin ja välittää tietoa laivan tapahtumista, sekä opastaa asiakkaita seitsemällä eri kielellä. Järjestelmä päivitettiin vuonna 2018 uusimpaan BCN Wayfinding 2.0 versioon ja ominaisuuksiin.

Domina Wayfinding Riika

Latvialainen kauppakeskus Domina Riikassa otti käyttöön Craneworksin Wayfinding -järjestelmän vuonna 2017.
Toteutus tehtiin yhteistyössä Clear Channel Latvian ja Clear Channel Suomen kanssa.

Citycenter Helsinki

Spondan omistama kauppakeskus Citycenter Helsingin makkaratalossa käyttää Craneworksin wayfindingiä ja Digital Signagea useissa eri infototeemeissa, joista osa on myös rautatientorin asematunnelin puolella.

Woluwe Wayfinding Brysseli

Belgialainen ostoskeskus Woluwe Brysselissä otti käyttöön BCN Dynamic Wayfindingin ja Craneworksin Digital Signage -järjestelmän vuonna 2017 ensimmisenä Belgialaisena ostoskeskuksena.

Kauppakeskus Kaari Helsinki

Kauppakeskus Kaari Helsingissä otti ensimmäisenä käyttöön Craneworksin BCN Dynamic Wayfinding 1.0 version, joka sisälsi myös kolmiulotteiset web kartat Kaaren web -sivuilla.
Muita projekteja