Digital Signage

Vaikuta vahvasti ostopäätöksen hetkellä

Digital Signage on paljon:

Myyntiä ja markkinointia, viestintää ja viihdettä, opastamista ja informointia, brändin rakentamista, asiakkaan viihdyttämistä, vuorovaikutusta ja muuttuvan tiedon automatisointia sekä visualisointia.

Wow -elämyksiä ja uusia kokemuksia. Isosti ja pienesti, suurilla ruuduilla ja myös henkilökohtaisilla päätelaitteilla. Aina siellä missä vaikutus on suurin.

Etäohjattuja digitaalisia näyttöpintoja, kirkasta ja terävää kuvaa sekä näyttävää videokuvaa laadukkaalla äänellä. 

Informatiivista viestintää, tyylikkäitä mainosvideoita, katseen kiinnittävää grafiikkaa, interaktiivisia opasteita, viihdyttäviä pelejä. Muista järjestelmistä haettua tietoa visualisoituna ja animoituna näyttävästi. 

Imagon tukemista ja tunnelman luomista. Liikkuvan kuvan ja äänen yhdistelmän ylivertaisuutta huomioarvon herättäjänä ja viestien kohdentajana eri yleisölle. 

Rajattomasti mahdollisuuksia markkinoinnissa ja myynnissä. Ketterin väline taktiseen mainontaan. Nopea materiaalin automatisoitu tuotanto vapauttaa resursseja ja tuo kustannustehokkuutta.


Kun tekniikka, sisältö ja mainosviesti toimivat yhteistyössä, Digital Signage on ylivoimaisin väline vahvaan vaikuttamiseen.

Craneworksin suunnittelemat, toteuttamat ja operoimat Digital Signage -järjestelmät toimivat merkittävimmissä julkisissa ja kaupallisissa tiloissa kautta Suomen, aina yhden näytön kioskeista kauppaketjujen laajuisiin satojen näyttöjen, videoseinien, infototeemien ja LED -seinien kokonaisuuksiin.

Mitattavia ja mittavia hyötyjä

Näkyvyys

Liikkuva kuvan ja äänen huomioarvo on ylivertainen varrattuna staattiseen mediaan. Moniulotteisilla ajastusominaisuuksilla voidaan mainonta kohdistaa juuri haluttuun kohderyhmään, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tällä on voimakas myyntiä edistävä vaikutus, ohjaten asiakkaan ostokäyttäytymistä ostotilanteessa.

Reagointiaika

Aineisto saadaan ruudulle välittömästi ilman paino-, kuljetus- ja materiaalikuluja tai viiveitä. Kampanjat nousevat samanaikaisesti ylös kaikissa toimipisteissä ajastetusti, eivätkä jää julisterullina pyörimään takahuoneeseen. Tietoja ja tarjouksia voidaan päivittää reaaliajassa jatkuvasti muuttuvan tilanteen mukaan.

Skaalattavuus

Digital Signage -verkosto on rajattomasti laajennettavissa eri tyyppisillä näyttöratkaisuilla. Mainonnan ja viestinnän kattavuus ja teho kasvaa samaa tahtia verkostosi mukana.

Mitattavuus

Viestin vastaanottajan profiili voidaan tunnistaa anonyymisti ja verrata mainonnan tehoa suhteessa ikään, sukupuoleen tai muihin piirteisiin. Yhdistämällä analytiikkadata kassadataan, voidaan mainonnan tehoa myyntiin ja ostokäyttäytymiseen seurata ja tehostaa reaaliajassa.

Tuloksellisuus

Digital Signagen avulla voidaan vähentää viestinnästä aiheutuvia kustannuksia merkittävästi. Toisaalta Digital Signagen hyödyntämisellä voidaan todistetusti kasvattaa myyntiä jopa useilla sadoilla prosenteilla. Tuloksena on paras mahdollinen hyöty ja tuotto, sekä investoinnille mahdollisimman lyhyt takaisinmaksuaika.

Suomen suurin Digital Signage -toteutus

S-Ryhmä valitsi Craneworksin valtakunnalliseksi partnerikseen toteuttamaan Suomen laajinta myymäläverkoston mainonnan digitalisointia. Craneworks huolehtii teknisestä suunnittelusta sekä toteutuksesta kokonaisuutena. Hankkeessa toteutettiin integraatio Craneworksin BCN -sisällönhallintajärjestelmän ja SOK:n DAM -materiaalinhallintajärjestelmän välillä.

Ratkaisuja eri toimialoille

Jokaisen asiakkaan tarve on hieman erilainen ja Digital Signagen hienous onkin sen joustavuus. Craneworksin Digital Signage -ratkaisuilla voidaan luoda yksilölliset ja asiakkaan näköiset toteutukset. Kartoitamme asiakkaan tarpeet ja sovitamme järjestelmän ja toimintamallin tukemaan asetettuja tavotteita.

Ostos- ja viihdekeskukset

Asiakkaiden kulkureittien varrelle sijoitetut suuret näytöt ohjaavat asiakasvirtoja ja mainostavat liikkeiden palveluja. Näytöillä voidaan viestiä muun muassa liikkeiden tarjonnasta, ajankohtaisista tarjouksista, tapahtumista, aikatauluista ja sijainneista. Näytöt voivat toimia myös mainosnäytön ja infopisteen yhdistelmänä, jolloin asiakas voi ruutua koskettamalla löytää sijaintinsa ostoskeskuksessa, etsiä haluamiansa palveluita tai tuotteita ja löytää niiden luokse reittiopastuksen eli Wayfindingin avulla.

Kaupat ja kauppapaikat

Digital Signage -näyttöjä voidaan sijoittaa kauppoihin eri tuoteryhmien yhteyteen. Dynaamisesti päivitettävillä sisällöillä voidaan ohjata asiakkaita erikoistarjousten luokse. Hintoja, tuotetietoja, tarjouksia ja mainoksia voidaan hienosäätää menekin mukaan ja näin säädellä asiakkaan ostokäyttäytymistä tehokkaasti. Jos mainospinta integroidaan kassadatan kanssa, voidaan taktisen mainonnan vaikutusta tuoteen menekkiin seurata reaaliajassa. Digital Signagen keinoin voidaan luoda erilaisia erikoistapahtumia, tuotelanseerauksia ja tapahtumia, jotka kiinnittävät asiakkaan huomion tehokkaasti haluttuihin tuotteisiin ja kampanjoihin.

Julkinen liikenne

Näkyvää infosisältöä ja mainontaa liikenteessä. Junissa, laivoissa, busseissa, raitiovaunuissa, takseissa ja metrossa ihmisillä on paljon aikaa katsella ja omaksua. Hyvä tapa kiinnittää huomio on liikkuva, värikäs mainos viihteellisen ja informatiivisen sisällön yhteydessä. Digital Signage -ratkaisut voidaan viedä julkisen liikenteen välineisiin ja saavuttaa näin kohderyhmä tehokkaasti joka päivä.

Kampanjan julkaisu on nopeaa ja edullista. Viesti voidaan kohdentaa tarkasti halutulle kohderyhmälle, juuri haluttuun ajankohtaan, halutussa paikassa ja haluttuun aikaan.

Ulkotilat ja näyteikkunat

Digital Signagella on tarkoitus. Se ei ole pelkkää komeaa kuvaa hienoilla näytöillä. Craneworksin DS-ratkaisu kiinnittää asiakkaan huomion, pysäyttää hänet ja ohjaa sisälle liikkeeseen.

Suuret ulkonäytöt katukuvassa ovat näkyvintä Digital Signagea. Uusilla LED-ratkaisuilla päästään ennennäkemättömän kirkkaisiin väreihin, hyvään tarkkuuteen ja huomiota herättäviin mainospaikkoihin. Massiivinen ulkonäyttö kerää satojatuhansia katseita päivittäin ja tuo valoa, mielenkiintoa ja interaktiota tavallisten printtimainosten keskelle.

Digital Signage vs.
Staattiset julisteet

Digital Signage on kustannustehokasta. Suurten printtien painatus vie aikaa ja ne ovat staattisia. Digital Signage -näytöille voidaan vaihtaa sisältöä hetkessä.

TV ja lehtimainosten tuottaminen ja julkaisu on hidasta, kallista ja mainosaika rajallista. Digital Signagessa voidaan hyödyntää olemassaolevia materiaaleja tai luoda jo aiemmin tuotetusta mainosmateriaalista uusia versioita ja sama materiaali saa esitysloopissa viikossakin jo tuhansia toistoja.

Kampukset ja sairaalat

Digitaaliset näytöt soveltuvat erinomaisesti isoihin sairaalakomplekseihin ja opetusympäristöön. Useiden rakennusten muodostamilla isoilla alueilla on vahvaa tarvetta opastaa oppilaita, asiakkaita ja vieraita useilla eri kielillä ja informoida eri tapahtumista ja muutoksista aikatauluissa, kioskien ja ravintoloiden tarjonnasta ja tiedottaa erillaisista ajankohtaisista asioista. Digital Signage ja Wayfinding ovat ketteriä reaaliaikaisesti päivittyviä täsmävälineitä näihin tarpeisiin ja tekevät asioinnista miellyyttävämpää ja nopeampaa.

Kaupunkikuva

Kaupunkikuvassa voidaan hyödyntää älykkäitä digitaalisia palveluita ja opastusta.
Digital Signage voi toimia myös ohikulkijoiden viihdyttäjänä. Sillä voidaan myös luoda uudenlaista kaupunkikuvaa ja -tilaa sekä tuoda esiin mediataidetta tai interaktiivisia pelejä, joilla voidaan luoda modernia digitaalista kaupunkikuvaa. Digital Signage laitteet integroituvat tarvittaessa myös kadunkalusteisiin. Ne voivat sisältää myös esimerkiksi Wlan -tukiasemia, defibralaattoreita, sähköauton latausasemia tai kaupunkipyörien vuokrauspisteitä.

Teollisuus ja tuotanto

Digital Signage -ratkaisut toimivat hyvin myös teollisuudessa. Tärkeät tuotantoon liittyvät viestit saadaan esille oikeissa paikoissa ajantasaisesti. Tuotantolukujen esittäminen henkilöstölle toimii hyvänä työtehon kannustimena ja voi olla myösosa bonusjärjestelmää ja näin kasvattaa tulosta.

Myös turvallisuuteen, koulutukseen ja erikoistilanteisiin liittyvä informaatio tavoittaa henkilöstön hetkessä. Infokanavan kautta henkilöstölle tai asiakasryhmille voidaan viestiä samanaikaisesti ajankohtaisista asioista.

Julkiset tilat, kulttuurilaitokset

Digital Signage toimii julkisissa tiloissa tehokkaana viestijänä ja opastajana. Strategisiin paikkoihin sijoitetut näytöt viestivät erilaisille asiakasryhmille kohdennetusti. Vastaanottotiloissa näytöillä voidaan tervehtiä ja ohjata oikeaan suuntaan, odotustiloissa puolestaan viihdyttää, informoida, opastaa tai kerätä asiakaspalautetta. Craneworksin DS-ratkaisun tarkoitus on kiinnittää asiakkaan huomio, pysäyttää hänet ja ohjata sisälle. Kun tekniikka, sisältö ja mainosviesti toimivat yhteistyössä on Digital Signage lyömätön mainos ja informointiväline.
--------------------------
Digital Signage on kiistämättä kustannustehokasta. Kun suurten printtijulisteiden painatus vie aikaa ja ne ovat staattisia, voidaan Digital Signage -näytöille vaihtaa sisältöä hetkessä ja automaattisesti. TV-mainosten tuottaminen on hidasta, kallista ja esitysaika rajallista. Digital Signagessa voidaan hyödyntää valmiita materiaaleja ja julkaisu on nopeaa ja edullista.

Lentokentät ja liikenneasemat

Digital Signage toimii tehokkaimmin siellä missä liikkuu paljon ihmisiä. Lentokentillä ja liikenneasemilla matkustajien huomio on helppo kiinnittää suurilla näytöillä ja näyttävillä mainoksilla. Odottavan aika on pitkä, joten liikennetietojen, aikataulujen, opasteiden tai niiden muutosten ja viihteen tarjoaminen odotustilojen läheisyydessä lisää asiakkaiden viihtyvyyttä.

Sisältö ja teknologia

Craneworksilta saat kaiken tarvittavan. Tärkeintä on kuitenkin pysäyttävä sisältö. Sisällöntuotantomme luovat ammattilaiset auttavat. Maksimaalisen kuluttajakokemuksen vuoksi tekniikan on toimittava ja sen on edustettava alansa huippua. Sisällön ylläpidossa on monipuolisuuden lisäksi tärkeää käytön helppous.