Digital Signage

Vahvaa vaikuttamista ostopäätöksen hetkellä

Kohdennettua myyntiä, markkinointia ja viestintää

Tutkitusti markkinoiden käyttäjäystävällisin järjestelmä

Paperimainosten kustannustehokas korvaaja

Reaaliaikaista viestintää ja dynaamista asiakaspalvelua

Digital Signage on paljon:

Myyntiä ja markkinointia, viestintää ja viihdettä, opastamista ja informointia, brändin rakentamista, asiakkaan viihdyttämistä, vuorovaikutusta ja muuttuvan tiedon automatisointia sekä visualisointia.

Wow -elämyksiä ja uusia kokemuksia. Isosti ja pienesti, suurilla ruuduilla ja myös henkilökohtaisilla päätelaitteilla. Aina siellä missä vaikutus on suurin.

Etäohjattuja digitaalisia näyttöpintoja, kirkasta ja terävää kuvaa sekä näyttävää videokuvaa laadukkaalla äänellä. 

Informatiivista viestintää, tyylikkäitä mainosvideoita, katseen kiinnittävää grafiikkaa, interaktiivisia opasteita, viihdyttäviä pelejä. Muista järjestelmistä haettua tietoa visualisoituna ja animoituna näyttävästi. 

Imagon tukemista ja tunnelman luomista. Liikkuvan kuva yhdistettynä ääneen luo ylivertaisuutta huomioarvon herättäjänä ja viestien kohdentajana eri yleisölle. 

Rajattomasti mahdollisuuksia markkinoinnissa ja myynnissä. Ketterin väline taktiseen mainontaan. Nopea materiaalin automatisoitu tuotanto vapauttaa resursseja ja tuo kustannustehokkuutta.


Kun tekniikka, sisältö ja mainosviesti toimivat yhteistyössä, Digital Signage on ylivoimaisin väline vahvaan vaikuttamiseen.

Craneworksin suunnittelemat, toteuttamat ja operoimat Digital Signage -toteutukset toimivat merkittävimmissä julkisissa ja kaupallisissa tiloissa kautta Suomen, aina yhden näytön ratkaisuista kauppaketjujen laajuisiin satojen näyttöjen, videoseinien, infototeemien ja LED-seinien kokonaisuuksiin.

Digitaaliset mainostaulut

Näkyvyys

Liikkuva kuva yhdistettynä ääneen luo huomioarvoa, joka on ylivertainen varrattuna staattiseen mediaan. Moniulotteisilla ajastusominaisuuksilla voidaan mainonta kohdistaa juuri haluttuun kohderyhmään, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tällä on voimakas myyntiä edistävä vaikutus, ohjaten asiakkaan ostokäyttäytymistä ostotilanteessa.

Reagointiaika

Aineisto saadaan ruudulle välittömästi ilman paino-, kuljetus- ja materiaalikuluja tai viiveitä. Kampanjat nousevat samanaikaisesti ylös kaikissa toimipisteissä ajastetusti, eivätkä jää julisterullina pyörimään takahuoneeseen. Tietoja ja tarjouksia voidaan päivittää reaaliajassa jatkuvasti muuttuvan tilanteen mukaan.

Skaalattavuus

Digital Signage -verkosto on rajattomasti laajennettavissa eri tyyppisillä näyttöratkaisuilla. Mainonnan ja viestinnän kattavuus ja teho kasvaa samaa tahtia verkostosi mukana.

Mitattavuus

Viestin vastaanottajan profiili voidaan tunnistaa anonyymisti ja verrata mainonnan tehoa suhteessa ikään, sukupuoleen tai muihin piirteisiin. Yhdistämällä analytiikkadata kassadataan, voidaan mainonnan tehoa myyntiin ja ostokäyttäytymiseen seurata ja tehostaa reaaliajassa.

Tuloksellisuus

Digital Signagen avulla voidaan vähentää viestinnästä aiheutuvia kustannuksia merkittävästi. Toisaalta Digital Signagen hyödyntämisellä voidaan todistetusti kasvattaa myyntiä jopa useilla sadoilla prosenteilla. Tuloksena on paras mahdollinen hyöty ja tuotto, sekä investoinnille mahdollisimman lyhyt takaisinmaksuaika.

Suomen suurin Digital Signage -toteutus

S-Ryhmä valitsi Craneworksin valtakunnalliseksi partnerikseen toteuttamaan Suomen laajinta myymäläverkoston mainonnan digitalisointia. Craneworks huolehti teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena. Hankkeessa toteutettiin integraatio Craneworksin BCN-sisällönhallintajärjestelmän ja SOK:n DAM-materiaalinhallintajärjestelmän välillä.

Mainosnäyttöratkaisuja eri toimialoille

Jokaisen asiakkaan tarpeet ja tavoitteet digitaalisille ratkaisuille ovat uniikkeja ja Digital Signagen hienous onkin sen joustavuus. Craneworksin Digital Signage -ratkaisuilla voidaan luoda yksilölliset ja asiakkaan näköiset toteutukset. Projektin aluksi kartoitamme aina asiakkaan tarpeet ja sovitamme järjestelmän ja toimintamallin tukemaan asetettuja tavotteita.

Ostos- ja viihdekeskukset

Asiakkaiden kulkureittien varrelle sijoitetut suuret näytöt ohjaavat asiakasvirtoja ja mainostavat liikkeiden palveluja. Näytöillä voidaan viestiä muun muassa liikkeiden tarjonnasta, ajankohtaisista tarjouksista, tapahtumista, aikatauluista ja sijainneista. Näytöt voivat toimia myös mainosnäytön ja infopisteen yhdistelmänä, jolloin asiakas voi ruutua koskettamalla löytää sijaintinsa ostoskeskuksessa, etsiä haluamiansa palveluita tai tuotteita ja löytää niiden luokse reittiopastuksen eli Wayfindingin avulla. Muista tutustua myös infonäytöllisiin käsidesiautomaatteihin.

Kaupat ja kauppapaikat

DS-näyttöjä voidaan sijoittaa kauppoihin eri tuoteryhmien yhteyteen. Dynaamisesti päivitettävillä sisällöillä voidaan ohjata asiakkaita erikoistarjousten luokse. Hintoja, tuotetietoja, tarjouksia ja mainoksia voidaan hienosäätää menekin mukaan ja näin säädellä asiakkaan ostokäyttäytymistä tehokkaasti. Jos mainospinta integroidaan kassadatan kanssa, voidaan taktisen mainonnan vaikutusta tuoteen menekkiin seurata reaaliajassa. 

Julkinen liikenne

Joka päivä suuret määrät ihmisiä matkustaa junissa, laivoissa, busseissa, raitiovaunuissa, takseissa ja metroissa, jolloin Digital Signage on toimii tehokkaana massamediana. Tehokas tapa kiinnittää matkustajien huomio on liikkuvaa kuvaa ja värejä monipuolisesti hyödyntävä mainos viihteellisen ja informatiivisen sisällön yhteydessä. 

Ulkotilat ja näyteikkunat

Näyteikkunoihin ja liikkeiden läheisyyteen sijoitellut näytöt kiinnittävät asiakkaiden huomion ja ohjaavat heidät sisälle liikkeeseen. Ikkunäytöt toimivat digitaalisina näyteikkunoina, jotka viestivät liikkeen brändistä ja valikoimasta dynaamisesti. Suuret digitaaliset näyttöpinnat moninkertaistavat sisällön huomioarvoa.

Digital Signage vs.
Staattiset julisteet

Digital Signage on staattisiin julisteisiin verrattuna huomattavan monipuolista, näyttävää ja kustannustehokasta. Suurten printtien painatus vie aikaa ja ne ovat kalliita ja mainosajaltaan rajoitettuja. Digitaalisille pinnoille kampanjat ja mainokset päivittyvät reaaliaikaisesti. Digital Signage on myös ympäristöystävällisempi tapa mainostaa.

Kampukset ja sairaalat

Digitaaliset näytöt soveltuvat erinomaisesti isoihin sairaalakomplekseihin ja opetusympäristöön. Useiden rakennusten muodostamilla isoilla alueilla on vahvaa tarvetta opastaa oppilaita, asiakkaita ja vieraita useilla eri kielillä ja informoida eri tapahtumista ja muutoksista aikatauluissa, kioskien ja ravintoloiden tarjonnasta ja tiedottaa erillaisista ajankohtaisista asioista. Digital Signage ja Wayfinding ovat ketteriä reaaliaikaisesti päivittyviä täsmävälineitä näihin tarpeisiin ja tekevät asioinnista miellyttävämpää ja nopeampaa.

Kaupunkikuva

Kaupunkikuvaa voidaan rikastuttaa älykkäillä digitaalisilla palveluilla ja navigointia helpottaa digitaalisilla opasteilla. Digital Signage soveltuu myös ohikulkijoiden viihdyttämiseen ja sen avulla voidaan luoda uudenlaista kaupunkitunnelmaa ja -tilaa. Näytöt soveltuvat lisäksi mediataiteen tai interaktiivisten pelien alustaksi. Digital Signage laitteet integroituvat tarvittaessa myös kadunkalusteisiin. Ne voivat sisältää esimerkiksi Wlan-tukiasemia, defibralaattoreita tai vaikka sähköauton latausasemia.

Teollisuus ja tuotanto

Digital Signage -ratkaisut toimivat hyvin myös teollisuudessa. Tärkeät tuotantoon liittyvät viestit saadaan sen avulla esille oikeissa paikoissa ajantasaisesti. Myös turvallisuuteen, koulutukseen ja erikoistilanteisiin liittyvän informaation tavoittavuus paranee. Infokanavan kautta henkilöstölle tai asiakasryhmille voidaan viestiä samanaikaisesti ajankohtaisista asioista. Näytöillä voi esittää esimerkiksi tuotantolukuja henkilöstölle työtehon kannustimena ja sen voi ottaa osaksi bonusjärjestelmää. DS toimii näin tuloksen kasvattamisen välineenä.

Julkiset tilat, kulttuurilaitokset

Digital Signage toimii julkisissa tiloissa tehokkaana viestijänä ja opastajana. Strategisiin paikkoihin sijoitetut näytöt viestivät erilaisille asiakasryhmille kohdennetusti. Vastaanottotiloissa näytöillä voidaan tervehtiä ja ohjata oikeaan suuntaan, odotustiloissa puolestaan viihdyttää, informoida, opastaa tai kerätä asiakaspalautetta. Kun tekniikka, sisältö ja mainosviesti toimivat yhteistyössä on Digital Signage lyömätön mainos- ja viestintäväline.

Lentokentät ja liikenneasemat

Digital Signage toimii tehokkaimmin siellä missä liikkuu paljon ihmisiä. Lentokentillä ja liikenneasemilla matkustajien huomio on helppo kiinnittää suurilla näytöillä ja näyttävillä mainoksilla. Odottavan aika on pitkä, joten liikennetietojen, aikataulujen, opasteiden tai niiden muutosten ja viihteen tarjoaminen odotustilojen läheisyydessä lisää asiakkaiden viihtyvyyttä.

Sisältö, ohjelmisto ja teknologia

Digital Signagen tehokkuus ja huomioarvo perustuvat laadukkaan sisällön, pitkäjänteisen ohjelmistokehityksen ja luotettavan teknologian liittoon. Me Craneworksilla pyrimme aina tarjoamaan parhaat ja laadukkaimmat teknologiset ratkaisut asiakkaan käyttötarkoitusta varten ja panostamme sisällöntuotantoon, ohjelmistokehitykseen ja käytettävyyteen.