Uutishuone

Bauer Media, Craneworks ja Doohlabs kehittävät ulkoista audiomainonnan verkostoa ja retail mediaa

11.6.2024
 —
Teemu Kurri
Bauer Media, Craneworks ja Doohlabs ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tarkoituksena on rakentaa ja kehittää uusi, ulkoisen audiomainonnan mainosverkosto. Kehityksen painopisteinä ovat retail media sekä uudet audiomainonnan kohtaamispisteet.
Tällä videolla Bauer Median Head of Outdoor Audio Outi Hilakari, kertoo lisää yhteistyöstä, audiomainonnan hyödyistä ja sen roolista kaupan mediassa.

Bauer Media on Suomen ja Euroopan suurin audiotoimija, joka audiobisneksen suunnannäyttäjänä innovoi, kehittää ja investoi uuteen liiketoimintaan tarjotakseen asiakkailleen entistä kokonaisvaltaisempia ja tehokkaampia audiomainonnan ratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa.  

Bauer Median kattavan FM-kanavaperheen ja digiaudioverkoston rinnalle on alettu kasvattaa ja kehittää uutta, ulkoista audiomainonnan verkostoa, Outdoor Audiota, jonka kumppanina Craneworks ja Doohlabs toimivat.

Yhdessä yritykset ovat kehittäneet audioverkostoratkaisun, jonka avulla toimijat eri toimialoilta pääsevät helposti mukaan hyötymään nopean kasvun markkinasta ja mainostajien tarpeesta tavoittaa hyvinkin erilaisia kiinnostuksen kohteita tai tietynlaisia ominaisuuksia omaavia yleisöjä uusien audiomainonnan kohtaamispisteiden kautta.  

Kasvua mainosverkoston inventaariin rakennetaan kumppanuuksista sekä retail media -toimijoiden että muiden toimialojen keskuudesta, missä korvapareja voidaan kaupallistaa osaksi Bauer Median kokonaisvaltaisia audiomainonnan ratkaisuja.    

Retail median nopea kasvu

Retail media kasvaa ja kehittyy tällä hetkellä vauhdilla myös Suomen mediamarkkinassa. Retail medialla tarkoitetaan sitä, että niin kauppa- kuin muutkin toimialat, joiden avulla voi tavoittaa erilaisia kuluttajakohderyhmiä, ovat alkaneet tarjota yleisöjään mainostajien käyttöön. Retail mediassa audio on mediamainonnan muotona vielä uusi, ja Bauer Media Suomi myös Euroopan mittakaavassa tarkasteltuna pioneeri retail median tarjoaman inventaarin kaupallistamisessa.

Moderni, fyysisten ympäristöjen retail media toteutuu pääosin kahden kanavan kautta; digitaalisilla näytöillä ja audiomarkkinoinnin esittämiseen tarkoitetuilla kaiuttimilla. Nykyteknologian avulla molemmissa voidaan kohdentaa esitettävä markkinointi juuri oikeaan paikkaan ja aikaan tavoittaakseen halutun yleisön.

Craneworks on Suomen merkittävin in-store retail media -verkostojen rakentaja. Sen sisaryritys Doohlabs kehittää ja tarjoaa kansainvälisestikin tarkastellen tunnettua ja kehittynyttä in-store retail media -ohjelmistoalustaa yleisöjen luomiseen, mainonnan kohdentamiseen ja mediamyynnin mahdollistamiseen. Uuden liiketoiminnan kehityksessä Bauer Medialle on ollut erittäin tärkeää löytää yhteistyökumppani, jolla on kyvykkyys tarjota kokonaisvaltainen palvelu Bauer Medialle ja sen myötä mainosverkostokumppaneille, niin laite- kuin ohjelmistoratkaisujen osalta.  

Craneworksin ja Doohlabsin ammattitaito sekä kokemus tekniikan ja retail media -teknologian saralla yhdistettynä Bauer Median huippuosaamiseen audiossa ovatkin täydentäneet toisiaan kumppanuuden alusta asti vauhdittaen Bauer Median uuden liiketoiminnan kaupallista liikkeellelähtöä.    

Äänimainonnan monet vahvuudet

Bauer Media tutki huhtikuussa 2024 yhdessä Kantarin kanssa äänimainonnan vaikuttavuutta radiossa sekä digiaudio- ja retail-verkostoissa*. Mainostajien kannalta moni löydös kannustaa äänimainonnan laajentamiseen retail median piiriin:  

Radiossa ja retail mediassa äänimainontaan suhtaudutaan keskimääräistä myönteisemmin kuin mainontaan muissa medioissa – jopa 78 prosenttia suhtautuu äänimainontaan myönteisesti tai neutraalisti. Äänimainonta yhtäaikaisesti radiossa ja retail mediassa kasvattaa 6 prosenttiyksikköä myönteistä tai neutraalia suhtautumista mainontaan. On mielenkiintoista seurata, onko äänimainonnalla retail mediassa vaikutusta myös keskiviipymän kasvuun kaupoissa ja toimipisteissä, joissa kuluttaja kohtaa äänimainontaa.  

Kantarin tutkimus vahvisti myös sen, että äänimainonnalla yhtäaikaisesti radiossa ja retail mediassa on merkittävä rooli kuluttajalle ostoprosessin eri vaiheissa: suunnittelu- ja harkintavaiheessa, ostotilanteessa ja jopa ostotilanteen jälkeen vahvistamalla valitun brändin ostokokemusta. Peräti 57 prosenttia kokee äänimainonnan merkitykselliseksi ostoprosessin aikana. Tämä tuo mainostajille varmuuden, että äänimainonta laajennettuna retail mediaan kasvattaa vaikuttavuutta jokaisessa kohtaamispisteessä.  

Kun kaupassa ääneen vielä yhdistää kuvan, ja miksei muitakin aistimarkkinoinnin elementtejä kokeiluun tai maistatukseen asti, voi brändi tuottaa asiakkaalle retail median avulla hyvinkin kokonaisvaltaiseen elämyksen.  

Audion hyötyjä yrityksille voi ajatella myös laajemmin audiobrändäyksen kautta. Audion avulla on mahdollista rakentaa yritykselle kaikissa tiloissa ja tuotetussa mediassa mielikuvaa rakentava äänimaailma, joka jättää pysyvän positiivisen muistijäljen.  

Audiobrändäys on osa moniaistillista brändiviestintää ja kokonaisvaltaista brändisuunnittelua. Sen tarkoituksena on kertoa yrityksen identiteetistä ja arvoista erottuvalla ja uniikilla tavalla sekä vaikuttaa niin pitkällä kuin lyhyelläkin tähtäimellä asiakkaan suhteeseen yritykseen ja sen tuotteisiin.     

Miellyttävä ja hyvin tuotettu audiomainonta erottuu edukseen, ja sillä on mahdollista rakentaa tehokkaasti ja kattavasti haluttua mielikuvaa tavoiteltavan kohderyhmän mielissä. Sillä on myös mahdollista erottua kilpailijoista positiivisesti.  

*Lähde: Äänimainonnan vaikuttavuustutkimus, Kantar 4/2024

---

Bauer Median tiedote aiheesta: https://www.bauermedia.fi/lounge/audion-avulla-lisaa-kasvua-kivijalkaliikkeista

---

Bauer Media on kaupallisen radion markkinajohtaja ja audiobisneksen suunnannäyttäjä Suomessa. Olemme audion asiantuntijoita ja meillä on työkalut tuottavan brändiäänen rakentamiseen. Tarjoamme asiakkaillemme mitattavaa liiketoiminnallista hyötyä audion keinoin ja teemme yhdessä 17 kanavabrändimme kanssa tavoitteellisesti ja uteliaasti töitä, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Craneworks on Suomen johtava ja suurin Digital Signage -alan yritys, jonka erikoisosaamista ovat kaupan median verkostot ja aistivaikuttaminen.

Doohlabs on kehittynyt in-store retail media ohjelmistoalusta, jonka avulla kauppa ja media voivat rakentaa omat retail media -verkostonsa ja monetisoida yleisöt mainostajien käyttöön.

Lisätietoja
Teemu Kurri
+358 50 548 4915
teemu.kurri@craneworks.fi
LinkedIn
Lisää uutisia