Uutishuone

Teemu Kurri on Craneworksin hallituksen uusi puheenjohtaja

22.9.2023
 —
Sami Käyhkö
Craneworksin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Teemu Kurri. Vahvan kaupan media -kokemuksen ja digitaalisen liiketoiminnan kehitystaustan lisäksi hän tuo hallitukseen merkittävää lisäosaamista strategiatyöhön.

Digital Signage -toimiala on valtavassa murroksessa. Digital Signage sai pitkään kehittyä erillisenä saarekkeenaan muiden medioiden katveessa. Alan toimijat kehittivät omia asiakaskohtaisia ratkaisuja tukemaan aina kulloistakin asiakkaan liiketoiminnasta kumpuavaa tarvetta. Viimeisten vuosien aikana tapahtunut kehitys on tuonut digital signagen yhä keskeisemmäksi osaksi asiakkaiden mediavalikoimaa ja samalla integroinut sen kiinteäksi kokonaisuudeksi muiden tietojärjestelmien kanssa.

Tämä kehitys edellyttää digital signage -toimittajalta yhä kehittyneempien digitaalisten ratkaisujen tarjoamista ja asiakkaan liiketoiminnan syvällistä ymmärtämistä. Hallituksen tehtävänä on toimia tämän muutoksen mahdollistajana ja tukijana.

Teemu Kurrilla on 25 vuoden kokemus digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä. Hän on toiminut mm palvelumuotoilun, johdon konsultoinnin ja digitaalisen myynnin kehityksen tehtävissä niin pienemmissä yrityksissä kuin suurissa pörssiyhtiöissäkin.

Teemu toimii tällä hetkellä Craneworksin sisaryrityksen Doohlabsin Chief Growth Officerina vastuualueenaan Doohlabsin globaalissa mittakaavassakin poikkeuksellisen kehittyneen retail media -alustan tunnetuksi tekeminen ja levittäminen.

Teemu aloittaa tehtävässään heti. Puheenjohtajan tehtävän jättää Petri Pulkkinen, jonka toimikauden aikana yritys on kehittynyt ja kasvanut n. 30% vuosittaista vauhtia.

Teemun ajatuksia Craneworksin hallituksen tehtävistä

”Craneworksin toiminta ja ihmiset ovat minulle jo valmiiksi tuttuja – Doohlabsilla ja Craneworksilla on yhteisiä asiakkaita ja samaa omistuspohjaa. Toisaalta, olen innoissani saadessani mahdollisuuden uuteen näkökulmaan kasvavaan ja vauhdilla muuttuvaan toimialaan. Uskon, että Craneworks hyötyy Doohlabsin kautta saamistani kokemuksista ympäri maailma sekä asiakkaiden että alalla toimivien yritysten kautta. Ja myös toisinpäin, Craneworksin toiminnan syvällinen ymmärtäminen auttaa kehittämään Doohlabsin toimintaa", kommentoi Teemu Kurri ja jatkaa:

”Craneworks on erittäin vahva kahdella uudella digital signage -toimialaa eniten tulevina vuosi muuttavalla alueella: Kaupan mediassa ja sen mahdollistavassa myymäläautomaatiossa sekä moniaistillisessa markkinoinnissa. Tämä pohja luo erinomaisen mahdollisuuden tulevaisuuden kasvulle, uusille asiakkuuksille ja kumppanuuksille”.

Craneworksin johdon näkemys tulevasta kehityksestä

Sami Käyhkö, Craneworksin toimitusjohtaja kommentoi:

”Olen työskennellyt Teemun kanssa jo viiden viime vuoden ajan roolissani Doohlabsin hallituksen puheenjohtajana ja nähnyt että Teemun kyky pohtia strategioita ja kehittää uusia innovaatioita ovat erinomaiset. On mahtavaa, että Teemu tulee nyt hallituksen puheenjohtajaksi sparraamaan uusia ideoita, kehittämään liiketoimintaa ja visioimaan tulevaisuutta nyt myös Craneworksin puolelle.”

”Digital signage -liiketoiminta on tällä hetkellä erittäin mielenkiintoisessa murroksessa. Retail Media, digitaalinen ulkomainonta (DooH) ja moniaistimarkkinointi ovat kaikki mielenkiintoisia ja nopeasti kasvavia liiketoiminta-alueita digital signage -sateenvarjon alla. Craneworksillä löytyy portfoliostaan vahvat tuotteet ja palvelut noihin kaikkiin edellä mainittuihin osa-alueisiin perinteisempien digital signage -käyttötarkoitusten lisäksi.”

”Uskonkin että Craneworksillä on erinomainen mahdollisuus Suomen vanhimpana ja liikevaihdollisesti suurimpana digital signage -yrityksenä ja tuottaa markkinoiden parasta lisäarvoa asiakkaillemme”, Sami Käyhkö lisää.

Väistyvä hallituksen puheenjohtaja Petri Pulkkinen summaa:

"Kahdeksan vuoden jälkeen on tullut aika antaa soihtu eteenpäin. Nopea kasvu kaudella on edellyttänyt toimintatapojen systematisointia ja toisaalta vahvaa panostusta ohjelmistokehitykseen. Olen osaltani pyrkinyt viemään vahvasti eteenpäin juuri näitä osa-alueita. Jatkan täysipainoisesti työskentelyä avainasiakkuuksissa ja hallituksessa kehittäen Craneworksin strategiaa."

Lisätiedot

Sami Käyhkö
sami.kayhko@craneworks.fi
Toimitusjohtaja, Craneworks

Teemu Kurri
teemu.kurri@craneworks.fi
Hallituksen puheenjohtaja, Craneworks

Lisätietoja
Sami Käyhkö
+358 40 5419 414
sami.kayhko@craneworks.fi
LinkedIn
Lisää uutisia