Craneworld blog

/

Aistimarkkinointi tuo lisämyyntiä, raikkautta ja uutta ilmettä

Tuoksumarkkinoinnin suomalainen pioneeri Eero Niskanen Sevende Aromasilta kertoo aistimarkkinoinnin saloista vierasblogissamme. Craneworks ja Sevende Aromas kehittävät yhteistyössä täysin uudenlaisia asiakaselämyksiä hyödyntämällä erilaisia aistiärsykkeitä.

Ihmisen tahdosta riippumattomia aisteja on käytetty markkinoinnissa jo noin parikymmentä vuotta. Toiminta on perustunut tieteeseen kuitenkin vasta alle kymmenen vuotta.

Ihminen on huomattavasti hienommalla koneistolla varustettu mitä aiemmin on tiedetty. Aivomme säätelevät itsenäisesti esimerkiksi työmatkojamme, ostosreissujamme tai ravintolan valintaa huomattavasti enemmän mitä tiedostamme.

Sevende Aromasin ja Craneworksin yhteistyö perustuu eri tutkimustietojen yhdistämiseen ja maailman mittareidenkin mukaan ainutlaatuiseen tuotekehitykseen. Yhteistyössä erilaisia aistiärsykkeitä hyödynnetään uusien markkinointituotteiden luomisessa ja kehittämisessä.

Heräteostot kasvuun

Aistimarkkinointi kiinnostaa nyt myös tutkijoita Suomessa. Useiden eri yliopistotasoisten tutkimusten mukaan on osoitettu aistimarkkinoinnin kiistatta lisäävän myyntiä ja aiheesta on valmistunut 2020 väitöskirja Turun yliopistossa.

Helsinkiläisen yliopiston tekemässä tutkimuksessa saimme laitteidemme avulla yli kaksinkertaistettua heräteostosten määrän supermarkettiympäristössä. Teimme erilaisia aistiärsykkeitä ja yhdistimme niitä testeissämme hyvin tuloksin.

Aistit määräävät ihmistä, ihminen ei määrää aisteja

Ihmisen tärkein aisti on näköaisti, jonka osuus päivittäisessä toiminnassamme on 58 p. / 200 p. Hajuaistin vaikutus on toiseksi suurin, 47 p. / 200 p. Kuuloaisti on hajuaistin kanssa lähes samaa luokkaa 45 p. / 200 p. Nämä kolme aistia muodostavat 75 % ihmisten aistien varaisesta käyttäytymisestä.

Uusien tuotteiden kehitystyömme perustuu näiden faktojen pohjalta tehtävään työhön.

Aistimarkkinoinnin vaikutus

Aistimarkkinoinnin vaikutusta ei mitata ainoastaan välittömällä myynnin nousulla tai heräteostojen kasvulla. Moniaistisen markkinoinnin vaikutus näkyy myös pidemmällä aikavälillä. Moniaististen laitteiden vaikutus mielikuvan muokkaamiseen esimerkiksi erilaisista myymälöistä tai marketeista on suurta. Aistit reagoivat sekunnin osissa ja muokkaavat mielikuvaa paikasta. Hyvällä sisällöntuotannolla ja laitteita oikein hyödyntämällä voidaan saada aikaan täysin uudenlainen ilme kohteeseen. Sitä kautta saadaan luotua asiakkaalle positiivinen mielikuva ja ostokokemus, joka sitouttaa jatkossakin.

Ihminen viihtyy tuoksuvassa tilassa jopa 40 % kauemmin kuin sellaisessa tilassa, johon ei ole tuoksua lisätty. Tuoksutonta julkista tilaa ei olekaan, vaan niillä kaikilla on oma hajunsa. Siksi onkin tärkeää itse päättää, kuinka laadukkaalta omissa tiloissa tuoksuu.

Positiivinen mielikuva muodostetaan aistien yhteisestä kokemuksesta ja siihen kehitämme nyt uusia, innovatiivisia tuotteita Craneworksin kanssa.

Kirjoittaja on Sevende Aromasin perustaja ja CEO

Uusimpia artikkeleita