Craneworld blog

/

Näkökulma

Digital signage -ostaja – osaatko ostaa fiksusti?

Valtavan kasvuvauhdin kaupan media muuttaa Digital Signage -toimialaa kovaa vauhtia. Toimialan muuttuessa, myös sen ostajilta edellytetään aivan uudenlaista liiketoimintanäkemystä ja teknologista ymmärrystä.

Maailmalla retail media - suomeksi kaupan media - on kova sana. Markkinoinnin parissa toimivat kertovat, ettei markkinoinnin suurtapahtumissa ympäri maailmaa paljon muusta juuri tällä hetkellä puhutakaan. Eikä ihme, kaupan media ylittää Yhdysvalloissa muutamassa vuodessa 100 miljardin dollarin rajan ja Euroopassakin lähestytään kovaa vauhtia 25 miljardin euron rajapyykkiä. Kokoluokasta kertoo jotain sen, että kaupan media uskotaan ohittavan TV-mainonnan koon vuoteen 2028 mennessä.

Kasvu on tapahtunut tähän asti pääasiassa verkossa, mutta viimeisen vuoden aikana puhe myymälätiloissa tapahtuvasta kaupan mediasta on kansainvälisesti räjähtänyt. Sen ennustetaan olevan lopulta kokoluokaltaan vähintään verkossa tapahtuvan kaupan media kokoinen uusi liiketoiminta-alue kaupan alalle.

Kaupan media suomalaisessa kentässä

Suomessahan myymälätiloissa tapahtuva kaupan media ei varsinaisesti ole aivan uusi asia. S-ryhmä on jo vuosia myynyt menestyksekkäästi digitaalisilla näyttöpinnoilla mainontaa.

Keskokin on asentanut taas viime aikoina useita tuhansia uusia ruutuja ja aloittelee mediamyyntiään.

Samoin kokoluokkaa pienemmät kaupan alan yritykset ja mediamyyjät miettivät mukaan lähtemistä. Verkossa tapahtuva kaupan media Suomessa kehittynee pienemmässä mittakaavassa, koska kielialueellamme on suhteellisen pienet, verkkokaupassa tavoitettavat mainostajia kiinnostavat yleisöt.

Digital Signage -toimittajaan kohdistuu yhä enemmän odotuksia

Moderni myymälässä tapahtuva kaupan media ei kuitenkaan ole yhtä kuin pelkkä näyttöjen asentaminen kaupan tiloihin. Digital Signage -näyttöjä on toki pitkää ollut aivan pienimmissäkin liikkeissä. Näyttöverkostoja on toimittanut hyvin kirjava joukko erityyppisiä toimijoita ja niiltä on voinut odottaa hyvinkin vaihtelevaa ammattitaitoa ja palvelutasoa. Kaupan media muuttaa pelikenttää.

Digital Signage -ohjelmistolta edellytetään jo aivan lähitulevaisuudessa ainakin yleisödatan käsittelyominaisuuksia, sisältömateriaalituotannon automatisointia sekä mainonnan kohdennuskyvykkyyttä oikeille yleisöille oikeaan aikaan. Digital Signage -toimittajalta taas edellytetään toimitetun näyttöverkoston ja ohjelmistoalustan saumatonta yhteistyötä sekä rautaista ylläpito- ja tukiosaamista, kun kaupan media kasvava liiketoiminta asettaa yhä kovempia vaatimuksia toiminnalle.

Digital signage -ostaja – osaatko osaa fiksusti?

Yllä kuvattu nopea kehitys edellyttää ajattelutavan muutosta. Digital Signage -järjestelmän ostaja on voinut vielä joissain tapauksissa voinut päätyä optimoimaan Digital Signage -toimituksen hankintaa pelkän hinnan osalta – ainakin laitteiston osalta. Kaupan median liiketoimintakriittisyyden kasvaessa, tämä ei ole järkevää eikä perusteltavissa.

Tähän on olemassa useita eri syitä:

Laitteistojen hankkiminen yhdeltä toimittajalta mahdollistaa, että laitteistoasetukset, Asset management -tiedot ja etähallinta voidaan keskitetysti hallita yhdestä paikasta. Tämä säästää asiakasta sekä turhalta työltä, harmilta että myös aivan turhilta kustannuksilta.

Kun sama toimittaja asentaa, konfiguroi ja hallitsee myös yhtä verkostossa käytettävää ohjelmistoa, voidaan laitteiston ja ohjelmiston väliseen yhteistoimintaan liittyvät tilanteet ratkaista helposti ilman turhaa kädenvääntöä osapuolten välillä. Jos verkostossa on käytössä useampi Digital Signage -ohjelmisto, kaikki aikataulutuksiin, integraatioihin, automaatioihin tehtävä työ on tehtävä useampaan kertaan, jos ylipäätään mahdollista.

Kun samainen taho myös huoltaa laitteistot paikan päällä, kaikki tieto asennuksista ja laitteista on yhdessä paikassa ja kaikki huollot ja takuuvaihdot voidaan tehdä keskitetysti ja älykkäästi hallinnoiden. Lisäksi, kun kyseinen toimittaja hoitaa myös etähuollon, kaikki laitteet voivat olla yhden etävalvontajärjestelmän takana. Tällöin koko laitekanta voidaan päivittää ja hallita yhdellä ohjelmistolla.

Ja lopuksi, yksi yhteinen verkkoratkaisu koko kokonaisuudelle helpottaa luonnollisesti huomattavasti etävalvontaa, huoltoa ja operointia, kun kaikki järjestelmät ovat saman verkon piirissä.

Kaikki tämä mahdollistaa asiakkaalle sujuvan ja myös lopulta merkittävästi taloudellisemman ja hermoja säästävän ratkaisun, kuin yksittäisten osatoimitusten kokoaminen. Helpdesk ja tuki osaavat palvella asiakasta mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti ja takuuhuollot sujuvat sovitulla tavalla. Lopulta myös loppuasiakasta palvellaan paremmin, kun näytöillä näytetään niitä asioita, joita halutaankin näyttää.

Kaupan media tekee kaikista yllä mainituista asioita yhä tärkeämpiä tulevaisuudessa.

---

Teemu Kurri on Craneworksin hallituksen tuore puheenjohtaja. Tämä kirjoitus avaa Näkökulma -sarjan, jossa käsitellään vapaamuotoisesti digital signage -alan murrosta asiakasorganisaatioiden näkökulmasta.

Uusimpia artikkeleita