Craneworld blog

/

Digital Signage teollisuudessa: Tehokkaampaa viestintää ja parempaa tuottavuutta

Digital Signage on moderni ja monipuolinen viestintäväline, joka on saavuttanut suosiotaan eri toimialoilla. Teollisuudessa digital signage tarjoaa lukuisia etuja, jotka parantavat kommunikaatiota, tehokkuutta ja työntekijöiden sitoutumista. Tässä artikkelissa tarkastellaan digital signagen hyötyjä teollisuuden kontekstissa.

1. Reaaliaikainen tieto ja päivitykset

Teollisuusympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja reaaliaikaisen tiedon saaminen on elintärkeää päätöksenteon kannalta. Digital Signage mahdollistaa nopeat päivitykset ja välittää tärkeät tiedot välittömästi kaikille työntekijöille. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki ovat ajan tasalla tuotantoprosessien, turvallisuusohjeiden ja muiden oleellisten asioiden suhteen.

Esimerkki: Tuotantolinjassa tapahtuu äkillinen muutostarve, jolloin voidaan muuttaa ja informoida kaikkia työntekijöitä samanaikaisesti. Myös mahdollisien tapaturmien tai vaaratilanteiden informointi nopeasti työntekijöille on erittäin tärkeää.

2. Tehokas viestintä

Perinteiset menetelmät, kuten tulosteet ja ilmoitustaulut, voivat olla rajoittuneita ja vaativat manuaalista päivittämistä. Digital Signage tarjoaa mahdollisuuden luoda dynaamisia ja visuaalisesti houkuttelevia viestejä. Tämä tekee viestinnästä tehokkaampaa ja auttaa kiinnittämään työntekijöiden huomion tärkeisiin asioihin.

Esimerkki: Yhdelle suuremmalle näytölle voidaan ajastaa ja tiedottaa kaikki ajankohtainen tieto esim. yrityksen tuotannon tilasta. Tähän voidaan määritellä kaikki sellaiset tiedot, joita yritys pitää tärkeänä tietona jakaa työntekijöiden kanssa. Säästöä tulee myös materiaalikuluissa kun päästään eroon lipuista ja lapuista sekä siitä, että kaikki päivitykset tehdään tietokoneella ja tai kännykällä vaikka reaaliajassa.

3. Tuottavuuden parantaminen

Digital Signage voi auttaa tehostamaan tuotantoprosesseja ja optimoimaan työntekijöiden suorituskykyä. Näyttöjen avulla voidaan näyttää reaaliaikaista tuotantodataa, tuotantosuunnitelmia ja muita olennaisia tietoja. Tämä auttaa työntekijöitä ymmärtämään paremmin tehtäviensä merkityksen ja sitoutumaan työskentelyynsä tehokkaammin.

Esimerkki: Kun tuotantolinjalla on tärkeää viestittää työntekijöille reaaliaikainen tuotantolinjan tilanne ja mahdollinen seuraava työvaihe/työpiste, niin silloin integraatio avulla saadaan tieto työntekijöille saman tien. Tämä tehostaa monissa tapauksissa työntekijöiden liikkumista tuotantotehtaassa ja sitä kautta tuottaa suoraa säästöä ajankäytössä ja auttaa tuotannon suunnittelussa. Voidaan myös informoida työntekijöiden reaaliaikaisella kannustus / bonusjärjestelmällä, joka luonnollisesti lisää tuotannon tehokkuutta kun työntekijät näkevät tuotannon tehokkuuden reaaliajassa ja voivat omalla työllään vaikuttaa esim. omien bonusrajojen saavuttamiseen.

4. Turvallisuuden parantaminen

Teollisuusalueilla turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Digital Signage voi toimia tehokkaana työkaluna turvallisuusohjeiden, hätäilmoitusten ja muiden turvallisuustietojen viestimiseen. Tärkeät turvallisuuskäytännöt voidaan näyttää näytöillä selkeästi ja kohdistaa kaikkiin työntekijöihin samanaikaisesti.

Esimerkki: Mahdollisien tapaturmien tai vaaratilanteiden informointi nopeasti työntekijöille on erittäin tärkeää. Näytöillä voi myös näyttää turvalliset työskentelytavat ja ohjeet tapaturman sattuessa.

5. Sitoutuminen ja työilmapiiri

Digital Signage voi myös edistää positiivista työilmapiiriä ja työntekijöiden sitoutumista. Esimerkiksi tunnustamalla työntekijöiden saavutuksia, esittelemällä tiimin saavutuksia tai luomalla viihtyisää ja motivoivaa visuaalista sisältöä, voidaan lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta.

Esimerkki: Jos työhön liittyy esimerkiksi tuotantotavoitteita tai muita tavoitteita niin silloin voidaan informoida kaikkia työntekijöitä näistä asioista tehokkaasti. Esimerkiksi kuukauden työntekijä, viikon positiivisin työntekijä ja työntekijöiden muista mahdollisista eduista kertominen.

---

Johtopäätös: Digital Signage tarjoaa teollisuudelle monipuolisen ja tehokkaan viestintävälineen, joka parantaa tuottavuutta, turvallisuutta ja työntekijöiden sitoutumista. Investoimalla tähän teknologiaan teollisuusyritykset voivat saavuttaa merkittäviä etuja kilpailussa ja varmistaa toimintansa tehokkuuden ja kilpailukyvyn. Craneworksilla on pitkä kokemus mm. palvelumuotoilun ja Digital Signagen yhdistämisestä ja tämän kokonaisuuden konsultoimisesta ja toteuttamisesta. Autamme mielellämme asiakkaitamme menestymään ja tehostamaan Digital Signagen keinoin.

Uusimpia artikkeleita