Craneworld blog

/

Kaupan median menestystekijöitä: Sisältöautomaatio

Kun suurempi kaupan alan toimija haluaa harjoittaa myymälöiden kaupan mediaa suuressa mittakaavassa, on automatisoitava useita eri toiminnan osa-alueita. Yksi keskeisimmistä on sisältöautomaatio. Tässä kirjoituksessa avataan mitä sisältöautomaatio on ja kuinka sitä voidaan tehokkaimmin hyödyntää kaupan mediassa.

Sisältöautomaatiossa useita erilaisia alueita, joita voi kehittää: mm. kampanjoiden sisällöntuotannon automaatio, älykkäät kampanjat ja aineistoautomaatio. Esittelemme tässä kunkin alueen ominaisuudet ja hyödyt, jotta voit rakentaa omaa kaupan median liiketoimintaasi parhaiten tukevan kokonaisuuden.

Kampanjoiden sisällöntuotanto

Perinteisesti digitaalisilla ruuduilla pyöritettävät sisällöt ovat ammattilaisen käsin tuottamia, joko video- tai kuvaformaatissa olevia mainoksia. Kaupan media tulee lisäämään mainosmateriaalin määrää usealla eri tavalla:

  1. Kaupan median räjähdysmäinen kasvu uutena mediakanavana lisää sekä mainostajien määrää, että yksittäisen mainostajan myymälässä esitettävien kampanjoiden määrää merkittävästi.
  2. Yleisökohdennus merkitsee sitä, että mainostajille tulee yhä mielekkäämmäksi tuottaa useampia eri versiota samasta mainoksesta yleisökohtaisesti.
  3. Lähellä varsinaista ostotapahtumaa tapahtuva taktinen mainonta yleistyy mainosformaattina. Kun näyttöjen määrä myymälöissä kasvaa, on mahdollistaa saada useampi brändi esille juuri siellä, missä tuotevalinta tehdään. Tällöin yhä useampi tuotekategorian tuote alkaa kilpailla näkyvyydestä hyllyillä.

Kaikki edellä mainittu johtaa siihen, että täytyy kehittää uusia sisällöntuotantoa automatisoivia tapoja. Automaatiossa myymälöiden kaupan media voi ottaa oppia netissä tapahtuvasta kaupan mediasta. Kun verkkokaupassa haetaan jotain tuotetta, tuotehaku listaa tyypillisesti kärkeen niitä tuotteita, jotka näkyvyydestä ovat maksaneet eli ns sponsoroituja tuotteita. Sama tuotetta voidaan myös nostaa erilaisiin kampanjoihin sivustolla muutenkin. Sisällöntuotanto näissä sponsoroiduissa tuotteissa on täysin automatisoitua: tuotekuva ja -tiedot haetaan suoraan verkkokaupan järjestelmistä.

Samalla tavalla voidaan toimia myymälöiden kaupan median ratkaisuissa. Integroimalla myymälöiden kaupan media alusta esim. kaupan DAM ja PIM -järjestelmiin ja miksei verkkokauppaankin, voidaan tuottaa digitaalisille näytöille helposti ilman mitään manuaalisia työvaiheita yksinkertaisempaa, ajankohtaista taktista mainontaa. Mainoksien ulkoasua ja sisältöjä voidaan varioida yleisö- ja kontekstikohtaisesti aivan miten paljon halutaan.

Älykkäät kampanjat

Kun kaupan median alusta on hyvin integroitu kaupan perusjärjestelmiin ja kun se osaa hyvin hyödyntää kontekstikohtaista tietoa, saadaan mainontaan myös merkittävästi lisää älykkyyttä.

Kolme esimerkkiä älykkään kampanjan ominaisuuksista:

  1. Hinnat ja tuotetiedot ovat aina kohdillaan. Sisältöjen ylläpidon virheherkkyys vähenee merkittävästi, kun tietoja käytetään operatiivista järjestelmistä.
  2. Kun kaupan median alusta on kytketty valikoimanhallintaan, mainostetaan vain sellaisia tuotteita, joita kyseisessä liikkeessä on saatavilla.
  3. Yleisökohtaisuus tuo mainontaa monia uusia ulottuvuuksia. Voidaan esimerkiksi pyrkiä kohderyhmäkohtaiseen toistoon tietyn asiakasryhmän todennäköisiin seuraaviin vierailuihin painottuen.

Älykkyyden kehittämiselle on rajana vain mielikuvitus. Ymmärrys siitä mihin kannattaa panostaa, syntyy kokeilujen kautta. Peruspalvelut, kuten ajantasaiset hinta- tai saavutettavuustiedot ovat yleistä asiakaspalvelua, jota asiakkaat osaavat odottaa ja arvostavat.

Aineistoautomatio

Aineistoautomaatio on toiminnan kehittämisen ytimessä, kun pyritään siihen, että myymälöiden kaupan media voi tavoittaa ”teollisen mittakaavan”. Kun jaellaan asiakasymmärrysdataan perustuvaa kohdennettua mainontaa, sisällön määrän kasvaa merkittävästi perinteisiin, ajallisissa ja paikallisissa luupeissa ruuduilla pyörivään mainontaan verrattuna. Aineiston käsittelyn tulee olla tällaisissa tilanteissa nopeaa, mahdollisimman pitkälle automatisoitua toimintaa.

Kaupan omista järjestelmistä tuotettujen taktisten mainosten tapauksessa voidaan luonnollisesti automatisoida aineistonkäsittely koko tuotantoprosessin läpi. Brändin rakentamiseen tai inspiraation liittyviä sisältörikkaampia mainoksia toteutetaan usein erilaisten toimijoiden yhteistyönä. Aineistoautomaation näkökulmasta kaupan median alusta rakentaa kampanjavarauksen yleisökohdennettuine jakeluineen, johon sitten jokin tuotantoon osallistuvista tahoista yksinkertaisesti linkin kautta lataa aineiston määritettyjen speksien mukaan.

Yhteenveto

Sisältöautomaatio on yksi niistä keskeisistä mahdollistajista, joihin pohjaa kaupan median huikeat kasvunäkymät. Myymälöiden kaupan mediassa sisältöautomaation rooli korostuu entisestään, mm tavarantoimittajille ja muille mainostajille tarjottavan itsepalvelukanavan ydinominaisuutena.

Kumppaneiden - tavarantoimittajien, mainostajien ja mediatoimistojen - palveleminen uudessa kaupan median ekosysteemissä on pitkäjänteistä jatkuvaa kehittämistä, johon panostaminen luo pohjan tulevaisuuden liiketoiminnalle. Viime kädessä kaikessa on lopulta myös asiakkaalle synnytettävästä arvosta, joka on mitattavissa varsinaisten ostotapahtumien lisäksi vaikkapa asiakasuskollisuutena.

Uusimpia artikkeleita