Digital Signage -ohjelmisto viittaa yleisnimenä mihin tahansa digitaalisen näyttöverkoston sisällönhallintajärjestelmään(CMS). DOOH-ohjelmisto (digital out-of-home) puolestaan viittaa järjestelmään, jossa on erityisiä työkaluja yleisöjen tavoittamiselle ja mainossisältöjen hallinnalle. Toisin sanoen: kaikki DOOH-ohjelmistot ovat digital signagea, mutta kaikki digital signage -ohjelmistot eivät ole DOOHia.

Doohlabsin ohjelmisto on samanaikaisesti edistynyt sisällönhallintajärjestelmä ja yleisölähtöinen kohdennuskone sekä mediamyyntityökalu. Se on siis täysimittainen integroitu end-to-end DOOH-alusta. Asiakas voi itse päättää mitä ominaisuuksista haluaa käyttää liiketoimintaansa palvelemaan, on se sitten mainonnan tehostamista tai myynnin edistämistä uusien mahdollisuuksien mediamyyntityökaluilla.

Yleisölähtöinen kohdentaminen

Digital signage -ohjelmistot ovat perinteisesti kulkeneet kohdentamisen osalta jälkijunassa verrattuna muihin digitaalisiin markkinointiohjelmistoihin. Syy löytynee digital signage -teknologian kehityksen historiasta sekä mediamyynnin käytänteistä.

Doohlabs on kehittänyt alustaansa yleisölähtöisen kohdennuskoneen auttaakseen yrityksiä saavuttamaan saman tason digitaalisissa näyttöverkostoissaan kuin muissakin digitaalisissa kanavissa. Kohdennuskone on hyödyllinen kaikille toimijoille, joilla on laaja verkosto ja monimuotoiset asiakassegmentit.

Yleisölähtöinen kohdentaminen on moderni tapa välittää kohdennettua viestintää useille kohderyhmille samanaikaisesti ja jatkuvasti. Doohlabs-alusta mahdollistaa verkoston omistajan oman datan hyödyntämisen yleisöjen luomiseen ja sisällön aikatauluttamiseen eri kohderyhmille - vieläpä näyttökohtaisesti.

Kohdennus toimii saumattomasti yhteen sisällönhallinnan ja kampanjoiden aikatauluttamisen kanssa. Voit milloin tahansa muuttaa kohdennetun sisällön määrää kampanjatavoitteiden ja liiketoimintasi muuttuvien tarpeiden mukaan.

Yleisöihin perustuva kohdentaminen on tietoturvallista, koska siinä ei käsitellä yksilöihin liittyvää dataa. Kohdentaminen on GDPR-yhteensopivaa, eikä data kulje verkoston omistajalta eteenpäin.

Automaatio ja integroinnit

Automaatio on avain yleisöjen onnistuneeseen hyödyntämiseen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Kun viestintää kohdennetaan yleisöille tuhansien näyttöjen verkostossa, luo Doohlabs-alusta automaattisesti kymmeniä tuhansia ajastuksia tavoittaakseen yleisöt oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tällaista sisällön jakelua olisi mahdotonta hallita perinteisellä sisällönhallintajärjestelmällä. Perinteinen ohjelmisto voi laukaista tietyn sisällön trigger -toiminnolla, esimerkiksi käynnistäen jonkin tietyn kampanjan vastauksena sääolosuhteisiin. Niillä ei kuitenkaan voi hallita kohdeyleisöjen tavoittamiseen pohjautuvaa jatkuvaa liiketoimintaa digitaalisissa näyttöverkostoissa.

Jotta yleisödataan pohjautuva, saumaton automaatio voidaan ottaa käyttöön, on yrityksen teknisen perustan oltava ajan tasalla ja integraatiot toteutettu ammattimaisesti. Alustamme on suunniteltu mukautumaan kaikkiin yleisölähtöisiin liiketoimintalogiikkoihin ja tarvittaviin integraatioihin helposti ja vaivattomasti.

Mediamyynti

Yritykset, joiden intresseissä on kaupallistaa yleisönsä, voivat automatisoida yleisödataan pohjautuvien tuotteiden mediamyynnin. Yleisölähtöisten mediatuotteiden tarjoaminen tarjoaa paremman vasteen investoinneille, sillä mainostajat ovat valmiita maksamaan enemmän kohdennetuista asiakasryhmistä.

Alusta tarjoaa mediamyyntikumppanillesi tai omalle tiimillesi työkalut mediamyyntiin ja kampanjahallintaan. Myyntitiimi voi keskittyä luomaan todellista arvoa mainostajille, koska tavanomainen manuaalinen ajastus on nyt automatisoitua.

Päätös

Eli kuinka päätös digital signage ohjelmiston valinnasta sitten tehdään? Mikäli verkostosi on rajoitetun kokoinen ja tarkoitettu kaikille yhdenmukaiseen viestintään ilman jatkuvaa yleisökohdennusta, voit tyytyä tarpeidesi mukaiseen perinteiseen digital signage -sisällönhallintajärjestelmään.

Kääntäen: jos verkostosi on huomattavan kokoinen ja käsittää useita kohderyhmiä, joille viestinnässä on erilaiset tavoitteet, tarvitset automaatiomahdollisuuksia, joita vain DOOH-ohjelmisto voi tarjota.

Kaiken kaikkiaan laajamittainen verkosto on iso investointi, erityisesti laitteistokustannuksia laskettaessa. Ei siis ole mieltä pitää yllä verkostoa hyödyntämällä vain murto-osaa sen liiketoimintamahdollisuuksista. Näyttöverkoston on oltava olennainen osa monikanavastrategiaasi. Se varmistetaan valitsemalla moderni, edistyksellinen DOOH-alusta.

Doohlabs-alusta varmistaa valmiutesi tulevaisuudelle. Voit aloittaa opettelemalla ensin käyttämään perinteisiä julkaisuominaisuuksia ja lisäämällä yleisökohdennusta asteittain. Tai sitten voit paahtaa täyttä höyryä eteenpäin. Sinä päätät.

Teemu Kurrin alkuperäinen kirjoitus

Lue lisää Doohlabista: www.doohlabs.com